Vrije Basisschool

DE BRON

privacy verklaring

Contact

Als Katholiek Basisonderwijs Wellen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens

Katholiek Basisonderwijs Wellen vzw
Bloemenstraat 1
3830 Wellen
vbs.debron.wellen@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van u en uw kind worden door Katholiek Basisonderwijs Wellen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • wettelijke verplichting en contractuele
 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de school (inschrijvingsformulier)
 • omwille van vitaal belang (medische fiches en informatiedoorstroming ifv de ontwikkeling van uw kind)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan, verzamelen of verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email (alle activiteiten)
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • diploma moeder
 • rekeningnummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats (activiteiten)
 • andere gegevens ifv. de bevordering van de betrokkenheid in de school

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor :

 • verzekering
 • digitaal administratiepakket (Broekx)
 • digitaal leerlingenvolgsysteem (iOmniwize)
 • digitaal leerplatform (Bingel)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzijn wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier de toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming op elk moment in te trekken.

Bewaartermijn.

Katholiek Basisonderwijs Wellen vzw bewaart de persoonsgegevens zoals dit wettelijk werd vastgelegd.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op controle of verwijdering van de persoonsgegevens welk wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Katholiek Basisonderwijs Wellen vzw is momenteel bezig met het privacybeleid. Tijdens dit proces dan de privacyverklaring wijzigen.

Bescherming van data

Katholiek Basisonderwijs Wellen vzw zal er alles aan doen om uw gegevens zowel on- als offline maximaal te beschermen via een degelijke bescherming van ons softwaresysteem en interne richtlijnen voor medewerkers. Mocht ondanks alle inspanningen toch gebeuren dat uw gegevens in gevaar komen, brengen wij u hiervan op de hoogte en informeren we de privacy commissie hiervan.

Portretrechten

Bij inschrijving ontvangt u een toelatingsdocument om beeldmateriaal te verzamelen. U kan uw toestemming ten alle tijden intrekken.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op de website : www.ikbeslis.be

Info > GDPR info > privacy verklaring / ikbeslis.be