Vrije Basisschool

DE BRON

jonger dan 3 jaar

Jonger dan 3 jaar

Veel gestelde vragen:

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?
2. Welke instapdata gelden in de school?
3. Mag ik mijn kind al inschrijven in een school vooraleer het effectief naar school mag gaan?
4. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?
5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kind toch naar school laat gaan?
6. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?
7. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?
8. Kunnen we vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?

 

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?
Uw kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden. Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op de instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school gaan.

2. Welke instapdata gelden in de school?
Er zijn elk schooljaar 7 instapdata

 • 1 september 2020
 • 9 november 2020 (na Allerheiligenverlof)
 • 4 januari 2021 (na Kerstvakantie)
 • 1 februari 2021 
 • 22 februari 2021 (na Krokusvakantie)
 • 19 april 2021 (na Paasvakantie)
 • 17 mei 2021 (na OLH-Hemelvaart)

3. Mag ik mijn kind al inschrijven vooraleer het effectief naar school mag gaan?

Instappende kleuters kunnen ingeschreven worden in onze school vanaf 1 maart voorafgaand aan het schooljaar waarin ze effectief naar school mogen gaan.

Er is echter een uitzondering voor kinderen die laat in het kalenderjaar geboren zijn.
De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daaropvolgende schooljaar.
Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in.

Voorbeeld: Een kleuter die 2,5 wordt op 10 juni kan pas starten op 1 september van het volgende schooljaar. 
In principe kan zo'n kleuter pas ingeschreven worden vanaf maart. 
Omwille van de uitzondering kan dat toch al gedurende het hele vorige schooljaar.
Als je twijfels hebt hieromtrent neem je best contact op met de school.

Voor alle inschrijvingen is een wettelijk voorziene voorrangsperiode voor kinderen uit dezelfde leefentiteit als reeds ingeschreven kinderen en een voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden van de school. Nadien kunnen alle kinderen zonder genoemde voorrangsrechten inschrijven.

Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat ingeschreven kunnen worden:

 • Kinderen uit dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel: van 1 februari 2020 t/m 28 februari 2020
 • Andere kinderen: vanaf 1 maart 2020

Inschrijven kan gedurende de eerste week van een inschrijvingsperiode op schooldagen van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u00 (behalve op woensdagmiddag). Buiten deze weken kan na afspraak met het schoolsecretariaat.

4. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?

Als u uw kind ingeschreven hebt, moet het niet effectief naar school komen.
Kleuters vallen niet onder de leerplicht en moeten dus niet elke dag of de volledige dag aanwezig te zijn.
Het is ook belangrijk dat uw kind klaar is om naar school te gaan.
Of een kind al dan niet rijp is om naar school te komen, hangt af van verschillende factoren (zindelijkheid, slapen, zelfredzaamheid, taalvaardigheid,...)
Of uw kind een volledige of halve dag naar school komt, is afhankelijk van wat het kind zelf aankan en van de gezinsomstandigheden.

5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?
Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk. De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid,...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden.
Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

6. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?
Inschrijvingen kunnen op verschillende momenten gebeuren. Als je zeker bent van de schoolkeuze schrijf je best in op de openklasdag. Op die manier wordt uw kleuter meteen in de juiste klas ingedeeld op de openklasdag en hebben we ook al uw gegevens. 

Je kan inschrijven:

 • op schooldagen, na afspraak met schoolsecretariaat
 • in de zomervakantie (eerste week van juli  en vanaf 17 augustus 2020  (ENKEL OP AFSPRAAK - 0497/331607 of bart.vanschelvergem@vbsdebron.be)
 • op de kennismakingsdagen (open klasdag) - afspraak maken via elke.bogaerts@vbsdebron.be
  • ​vrijdag 23 augustus 2019 van 16.00 tot 20.00

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, dit kan zijn:

 • id kaart
 • een uittreksel uit de geboorteakte
 • het trouwboekje van de ouders
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Je krijgt een schoolreglement en een pedagogisch project.
We vragen je om het inschrijvingsregister te ondertekenen, waarmee je je akkoord verklaart met het schoolreglement en het pedagogisch project.

Vervolgens wordt een inschrijvingsformulier ingevuld (naam, adres, telefoonnummers, medische informatie,...) en ondertekend.

In de schoolgids die je ook nog meekrijgt, vind je praktische informatie over de kleuterschool.

7. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?
De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.
Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind.
De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur.
Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar wordt een maximale kostenlijst meegegeven.

8. Kunnen wij vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?

Indien gewenst, krijgt u nog een rondleiding in de school. 

 

Inschrijven > Jonger dan 3 jaar